Grace Dance Academy

GIẢI VÔ ĐỊCH KHIÊU VŨ THỂ THAO & NGHỆ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH MỞ RỘNG - CÚP GRACE DANCE NĂM 2023 Giải Vô Địch Showdance, Đồng Diễn, Linedance, Dân Vũ, Thể Dục Theo Nhạc, Hiện Đại, Hiphop, Aerobic, Zumba, Shuffle Dance

TIMELINE CHƯƠNG TRÌNH

# Trước
Prev
Sau
Next
Sự kiện
Event
Điệu
Dance
Heat VĐV
Athletes
Thời gian
Time
1 Linedance Trung Niên Đóng - Thứ Bảy (Chung kết)
Linedance 1 3 12:30 12/8
2 Linedance Trung niên - Thứ Bảy (Chung kết)
Linedance 1 2 12:33:00 12/8
3 Đồng Diễn Đóng - Thứ Bảy (Chung kết)
Formation 1 6 12:36:00 12/8
4 Đồng Diễn Thiếu Nhi - Thứ Bảy (Chung kết)
Formation 1 3 12:39:00 12/8
Nghỉ giải lao
Breaks
Linedance - Đồng Diễn
12:42:00
Nghỉ giải lao
Breaks
Diễn Vinh Danh Nhận Cúp
-
5 Cộng tổng tuổi 100 - Hạng E4 Nghệ Thuật (Chung kết)
BT 1 2 14:02:00 12/8
6 Cộng tổng tuổi 100 - Hạng E5 Nghệ Thuật (Chung kết)
TG 1 2 14:05:00 12/8
7 Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hoà - Thanh niên - Hạng F2 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
R 1 2 14:08:00 12/8
8 Clb Hà Phú - Thiếu nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
C 1 3 14:11:00 12/8
9 Cộng tổng tuổi 100 - Hạng C Nghệ Thuật (Chung kết)
RB, BB, TG 1 2 14:14:00 12/8
10 Trung niên 2 - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 3 14:23:00 12/8
11 Cộng tổng tuổi 85 - Hạng E4 Nghệ Thuật (Chung kết)
BT 1 3 14:26:00 12/8
12 Trung niên 2 - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 3 14:29:00 12/8
13 Clb Hà Phú - Thiếu nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 4 (Chung kết)
C 1 3 14:32:00 12/8
14 Trung niên 2 - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 3 14:35:00 12/8
15 Trung niên 1 - Hạng E4 Nghệ Thuật (Chung kết)
BT 1 3 14:41:00 12/8
16 CLB STAR DANCE - Thiếu nhi - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 3 14:44:00 12/8
17 Clb Hà Phú - Thiếu nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C 1 3 14:47:00 12/8
18 Trung niên 2 - Hạng E2 Nghệ Thuật (Chung kết)
RB 1 3 14:50:00 12/8
19 Trung niên 2 - Hạng E3 Nghệ Thuật (Chung kết)
BB 1 2 14:53:00 12/8
20 Trung niên 2 - Hạng E4 Nghệ Thuật (Chung kết)
BT 1 4 14:56:00 12/8
21 CLB STAR DANCE - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 3 14:59:00 12/8
22 Clb Hà Phú - Thiếu nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 5 (Chung kết)
C 1 3 14:59:00 12/8
23 Trung niên 2 - Hạng E5 Nghệ Thuật (Chung kết)
TG 1 4 15:02:00 12/8
24 Trung niên 2 - Hạng D1 Nghệ Thuật (Chung kết)
BT, TG 1 3 15:05:00 12/8
25 CLB STAR DANCE - Thiếu nhi - Hạng FD4 Latin (Chung kết)
S, C 1 3 15:11:00 12/8
26 Clb Hà Phú - Thiếu nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 6 (Chung kết)
C 1 3 15:11:00 12/8
27 Vô địch - Hạng E1 Nghệ Thuật (Chung kết)
CC 1 4 15:14:00 12/8
28 Vô địch - Hạng E2 Nghệ Thuật (Chung kết)
RB 1 4 15:17:00 12/8
29 Vô địch - Hạng E3 Nghệ Thuật (Chung kết)
BB 1 2 15:20:00 12/8
30 CLB STAR DANCE - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 3 15:23:00 12/8
31 Clb Hà Phú - Thiếu nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C 1 3 15:23:00 12/8
32 Vô địch - Hạng E4 Nghệ Thuật (Chung kết)
BT 1 4 15:26:00 12/8
33 Vô địch - Hạng E5 Nghệ Thuật (Chung kết)
TG 1 3 15:29:00 12/8
34 CLB STAR DANCE - Thiếu nhi - Hạng FD3 Latin (Chung kết)
S, R 1 3 15:32:00 12/8
35 Clb Hà Phú - Thiếu nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 7 (Chung kết)
C 1 3 15:38:00 12/8
36 Thanh niên - Hạng A Nghệ Thuật (Chung kết)
CC, RB, BB, BT, TG 1 2 15:41:00 12/8
Nghỉ giải lao
Breaks
Kết Thúc Giải Ngày Thứ Nhất 12/08
15:56:00
37 Vô Địch Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C 1 3 07:30:00 13/8
38 CLB DANCESPORT QUANG HÀO - Thiếu nhi 1 - Hạng F1 Latin - Nhóm 6 (Chung kết)
C 1 3 07:30:00 13/8
39 Vô Địch Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng F1 Latin - Nhóm 5 (Chung kết)
C 1 3 07:30:00 13/8
40 CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C 1 3 07:30:00 13/8
41 Vô Địch Hạng Phong Trào - Vô địch Đơn Thiếu Nhi - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 3 07:30:00 13/8
42 NANA DANCE STUDIO - Thiếu nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C 1 3 07:30:00 13/8
43 Vô Địch Hạng Phong Trào - Thiếu nhi - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 3 07:30:00 13/8
44 Vô Địch Hạng Phong Trào - Thiếu nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C 1 3 07:30:00 13/8
45 Vô Địch Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 2 - Hạng F2 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
R 1 3 07:33:00 13/8
46 Vô Địch Hạng Phong Trào - Vô địch Đơn Thiếu Nhi - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 3 07:33:00 13/8
47 D&T dancesport Trung Tâm Văn Hóa Tỉnh Kiên Giang - Thiếu nhi - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 3 07:33:00 13/8
48 Vô Địch Hạng Phong Trào - Thiếu nhi - Hạng F2 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
R 1 3 07:33:00 13/8
49 Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Tp. Cần Thơ - Thiếu nhi 2 - Hạng F2 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
R 1 3 07:33:00 13/8
50 Sở Văn Hoá Thể Thao và Du Lịch tỉnh Bình Dương - Vô địch Đơn Thiếu Niên - Hạng F2 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
R 1 3 07:33:00 13/8
51 Vô Địch Hạng Phong Trào - Thiếu nhi - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 3 07:33:00 13/8
52 Vô Địch Hạng Phong Trào - Thiếu nhi - Hạng F2 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
R 1 3 07:33:00 13/8
53 CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu nhi 2 - Hạng FC Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C, R, J 1 3 07:36:00 13/8
54 CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu nhi 2 - Hạng FC Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C, R, J 1 3 07:36:00 13/8
55 CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu niên 1 - Hạng FC Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
C, R, J 1 3 07:36:00 13/8
56 Vô Địch Hạng Phong Trào - Thiếu nhi - Hạng FC Latin - Nhóm 5 (Chung kết)
C, R, J 1 3 07:36:00 13/8
57 Phongngân DanceSport - Thiếu nhi - Hạng FC Latin - Nhóm 4 (Chung kết)
C, R, J 1 3 07:36:00 13/8
58 Vô Địch Hạng Phong Trào - Thiếu nhi - Hạng FC Latin (Chung kết)
C, R, J 1 3 07:36:00 13/8
59 Vô Địch Hạng Phong Trào - Thiếu niên - Hạng FC Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C, R, J 1 4 07:36:00 13/8
60 Vô Địch Hạng Phong Trào - Thiếu nhi - Hạng FC Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
C, R, J 1 4 07:36:00 13/8
61 CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu nhi 2 - Hạng FD4 Latin (Chung kết)
S, C 1 3 07:45:00 13/8
62 Vô Địch Hạng Phong Trào - Thiếu nhi - Hạng F4 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
S 1 3 07:45:00 13/8
63 NANA DANCE STUDIO - Thiếu nhi - Hạng F4 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
S 1 3 07:45:00 13/8
64 D&T dancesport Trung Tâm Văn Hóa Tỉnh Kiên Giang - Nhi đồng - Hạng F4 Latin (Chung kết)
S 1 3 07:45:00 13/8
65 CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu nhi 2 - Hạng FB Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
S, C, R, J 1 3 07:48:00 13/8
66 CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu niên 1 - Hạng FB Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
S, C, R, J 1 3 07:48:00 13/8
67 CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu niên 1 - Hạng FB Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
S, C, R, J 1 3 07:48:00 13/8
68 GOLD STAR DANCE ĐÀ LẠT - Thiếu niên - Hạng FB Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
S, C, R, J 1 3 07:48:00 13/8
69 Vô Địch Hạng Phong Trào - Thiếu nhi - Hạng FB Latin (Chung kết)
S, C, R, J 1 3 07:48:00 13/8
70 Vô Địch Hạng Phong Trào - Thiếu nhi - Hạng FB Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
S, C, R, J 1 3 07:48:00 13/8
71 Ladies Thanh Trung niên - Hạng E1 Latin (Chung kết)
C 1 2 08:00:00 13/8
72 Beginner Thanh Thiếu niên - Hạng E1 Latin (Chung kết)
C 1 3 08:00:00 13/8
73 Vô Địch Hạng Phong Trào - Cao Niên - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 3 08:00:00 13/8
74 Ladies Thanh Trung niên - Hạng E2 Latin (Chung kết)
R 1 2 08:03:00 13/8
75 Beginner Trung niên - Hạng E2 Latin (Chung kết)
R 1 2 08:03:00 13/8
76 Ladies Thanh Trung niên - Hạng D1 Latin (Chung kết)
C, R 1 2 08:06:00 13/8
77 Beginner Trung niên - Hạng D1 Latin (Chung kết)
C, R 1 2 08:06:00 13/8
78 Vô Địch Hạng Phong Trào - Cao Niên - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C 1 3 08:06:00 13/8
79 CLB DANCESPORT QUANG HÀO - Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 5 (Chung kết)
C, R 1 3 08:09:00 13/8
80 Vô Địch Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 3 08:09:00 13/8
81 CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
C, R 1 3 08:09:00 13/8
82 Hoà Nguyễn DanceSport - Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C, R 1 3 08:09:00 13/8
83 Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Tp. Cần Thơ - Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C, R 1 3 08:09:00 13/8
84 Vô Địch Hạng Phong Trào - Thiếu nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C 1 3 08:09:00 13/8
85 Mai Hoa Sơn Tiên Dance Sport - Thiếu nhi - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 3 08:09:00 13/8
86 NANA DANCE STUDIO - Thiếu nhi - Hạng F2 Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
R 1 3 08:09:00 13/8
87 CLB DANCESPORT QUANG HÀO - Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 7 (Chung kết)
C, R 1 3 08:12:00 13/8
88 CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C, R 1 3 08:12:00 13/8
89 Vô Địch Hạng Phong Trào - Vô địch Đơn Thiếu Nhi - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 3 08:12:00 13/8
90 Hoà Nguyễn DanceSport - Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
C, R 1 3 08:12:00 13/8
91 Phongngân DanceSport - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 3 08:12:00 13/8
92 Vô Địch Hạng Phong Trào - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 3 08:12:00 13/8
93 Vô Địch Hạng Phong Trào - Thiếu nhi - Hạng F2 Latin - Nhóm 6 (Chung kết)
R 1 3 08:12:00 13/8
94 Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Tp. Cần Thơ - Thiếu nhi 1 - Hạng F2 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
R 1 3 08:12:00 13/8
95 CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu niên 1 - Hạng FB Latin - Nhóm 4 (Chung kết)
S, C, R, J 1 3 08:15:00 13/8
96 GOLD STAR DANCE ĐÀ LẠT - Thiếu niên - Hạng FB Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
S, C, R, J 1 3 08:15:00 13/8
97 Vô Địch Hạng Phong Trào - Vô địch Đơn Thiếu Nhi - Hạng F3 Latin (Chung kết)
J 1 3 08:15:00 13/8
98 D&T dancesport Trung Tâm Văn Hóa Tỉnh Kiên Giang - Thiếu nhi - Hạng F3 Latin (Chung kết)
J 1 3 08:15:00 13/8
99 Vô Địch Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 2 - Hạng F3 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
J 1 3 08:15:00 13/8
100 Beginner Trung niên - Hạng E1 Latin (Chung kết)
C 1 2 08:18:00 13/8
101 Thầy trò Thanh Thiếu niên - Hạng E1 Latin (Chung kết)
C 1 3 08:18:00 13/8
102 Vô Địch Đơn Thanh Niên - Hạng FO1 Latin (Chung kết)
C 1 4 08:18:00 13/8
103 Thầy trò Trung niên - Hạng E2 Latin (Chung kết)
R 1 5 08:21:00 13/8
104 Vô Địch Đơn Thanh Niên - Hạng FO2 Latin (Chung kết)
R 1 3 08:21:00 13/8
105 Thầy trò Trung niên - Hạng D1 Latin (Chung kết)
C, R 1 2 08:24:00 13/8
106 Trung niên 1 - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 3 08:24:00 13/8
107 Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Tp. Cần Thơ - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C, R 1 3 08:30:00 13/8
108 CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 5 (Chung kết)
C, R 1 3 08:30:00 13/8
109 Vô Địch Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 4 (Chung kết)
C, R 1 3 08:30:00 13/8
110 Vô Địch Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 9 (Chung kết)
C, R 1 3 08:30:00 13/8
111 Vô Địch Hạng Phong Trào - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 7 (Chung kết)
C, R 1 4 08:30:00 13/8
112 CLB DANCESPORT QUANG HÀO - Thiếu nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 8 (Chung kết)
C 1 3 08:30:00 13/8
113 CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 4 (Chung kết)
C 1 3 08:30:00 13/8
114 D&T dancesport Trung Tâm Văn Hóa Tỉnh Kiên Giang - Nhi đồng - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 3 08:30:00 13/8
115 Vô Địch Hạng Phong Trào - Nhi đồng - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 2 08:30:00 13/8
116 CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu nhi 2 - Hạng FD2 Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
C, J 1 3 08:33:00 13/8
117 CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu nhi 2 - Hạng FD2 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C, J 1 3 08:33:00 13/8
118 Vô Địch Hạng Phong Trào - Nhi đồng 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
C 1 3 08:33:00 13/8
119 CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Nhi đồng 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C 1 3 08:33:00 13/8
120 Vô Địch Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng F1 Latin - Nhóm 6 (Chung kết)
C 1 3 08:33:00 13/8
121 Vô Địch Hạng Phong Trào - Nhi đồng 1 - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C 1 3 08:33:00 13/8
122 Vô Địch Hạng Phong Trào - Nhi đồng 1 - Hạng F1 Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
C 1 3 08:33:00 13/8
123 Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Tp. Cần Thơ - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C, R 1 3 08:36:00 13/8
124 Vô Địch Hạng Phong Trào - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 4 (Chung kết)
C, R 1 3 08:36:00 13/8
125 Vô Địch Hạng Phong Trào - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 5 (Chung kết)
C, R 1 3 08:36:00 13/8
126 CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Nhi đồng 2 - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 3 08:36:00 13/8
127 D&T dancesport Trung Tâm Văn Hóa Tỉnh Kiên Giang - Nhi đồng - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 3 08:36:00 13/8
128 D&T dancesport Trung Tâm Văn Hóa Tỉnh Kiên Giang - Nhi đồng - Hạng F2 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
R 1 3 08:36:00 13/8
129 CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Vô địch Đơn Thiếu Nhi - Hạng FA Latin (Chung kết)
S, C, R, P, J 1 3 08:39:00 13/8
130 Vô Địch Hạng Phong Trào - Thiếu nhi - Hạng FA Latin (Chung kết)
S, C, R, P, J 1 3 08:39:00 13/8
131 Vô Địch Hạng Phong Trào - Thiếu nhi - Hạng FA Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
S, C, R, P, J 1 3 08:39:00 13/8
132 Vô Địch Hạng Phong Trào - Thiếu nhi - Hạng FA Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
S, C, R, P, J 1 3 08:39:00 13/8
133 Vô Địch Hạng Phong Trào - Thiếu niên 1 - Hạng FA Latin (Chung kết)
S, C, R, P, J 1 3 08:39:00 13/8
134 D&T dancesport Trung Tâm Văn Hóa Tỉnh Kiên Giang - Nhi đồng - Hạng F3 Latin (Chung kết)
J 1 3 08:39:00 13/8
135 Vô Địch Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng F3 Latin - Nhóm 7 (Chung kết)
J 1 3 08:39:00 13/8
136 Vô Địch Hạng Phong Trào - Nhi đồng - Hạng F3 Latin (Chung kết)
J 1 3 08:39:00 13/8
137 Thầy trò Trung niên - Hạng E1 Latin (Chung kết)
C 1 3 08:42:00 13/8
138 Vô Địch Đơn Thanh Niên - Hạng FO4 Latin (Chung kết)
S 1 3 08:45:00 13/8
139 Vô Địch Đơn Thanh Niên - Hạng FO5 Latin (Chung kết)
P 1 4 08:48:00 13/8
140 Beginner Trung niên - Hạng E1 Standard (Chung kết)
W 1 2 08:51:00 13/8
141 Beginner Thanh niên - Hạng E1 Standard (Chung kết)
W 1 2 08:51:00 13/8
142 Thầy trò Trung niên - Hạng E1 Standard (Chung kết)
W 1 3 08:51:00 13/8
143 Thanh niên - Hạng F1 Standard (Chung kết)
W 1 2 08:51:00 13/8
144 Beginner Trung niên - Hạng E2 Standard (Chung kết)
T 1 2 08:54:00 13/8
145 Thầy trò Trung niên - Hạng E2 Standard (Chung kết)
T 1 2 08:54:00 13/8
146 Thanh niên - Hạng F2 Standard (Chung kết)
T 1 2 08:54:00 13/8
147 Beginner Trung niên - Hạng D1 Standard (Chung kết)
W, T 1 2 08:57:00 13/8
148 Thầy trò Trung niên - Hạng D1 Standard (Chung kết)
W, T 1 3 08:57:00 13/8
149 Thanh niên - Hạng FD1 Standard (Chung kết)
W, T 1 2 08:57:00 13/8
150 CLB Khiêu vũ Tân Bình - Thanh niên - Hạng E1 Standard (Chung kết)
W 1 3 08:57:00 13/8
151 CLB KIM VÂN DANCE - Thiếu nhi 1 - Hạng D1 Latin - Nhóm 4 (Chung kết)
C, R 1 3 09:00:00 13/8
152 Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Tp. Cần Thơ - Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C, R 1 3 09:00:00 13/8
153 Vô Địch Hạng Phong Trào - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 6 (Chung kết)
C, R 1 3 09:00:00 13/8
154 Vô Địch Hạng Phong Trào - Nhi đồng 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C 1 3 09:00:00 13/8
155 CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Nhi đồng 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
C 1 3 09:00:00 13/8
156 Trung Tâm Thanh Thiếu Niên Miền Nam - HK DanceSport - Nhi đồng 1 - Hạng F1 Latin - Nhóm 8 (Chung kết)
C 1 3 09:00:00 13/8
157 Vô Địch Hạng Phong Trào - Nhi đồng 1 - Hạng F1 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C 1 3 09:00:00 13/8
158 CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu nhi 2 - Hạng FD2 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C, J 1 3 09:03:00 13/8
159 Vô Địch Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng FO1 Latin - Nhóm 5 (Chung kết)
C 1 3 09:03:00 13/8
160 CLB KIM VÂN DANCE - Thiếu nhi 1 - Hạng E1 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C 1 3 09:03:00 13/8
161 Vô Địch Hạng Phong Trào - Nhi đồng 1 - Hạng F1 Latin - Nhóm 4 (Chung kết)
C 1 3 09:03:00 13/8
162 Vô Địch Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 2 - Hạng FO1 Latin - Nhóm 8 (Chung kết)
C 1 3 09:03:00 13/8
163 Vô Địch Hạng Phong Trào - Nhi đồng 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C 1 3 09:03:00 13/8
164 CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu niên 1 - Hạng FC Latin - Nhóm 5 (Chung kết)
C, R, J 1 3 09:06:00 13/8
165 CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu nhi 2 - Hạng FC Latin - Nhóm 6 (Chung kết)
C, R, J 1 3 09:06:00 13/8
166 Phongngân DanceSport - Thiếu nhi - Hạng FC Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C, R, J 1 3 09:06:00 13/8
167 Phongngân DanceSport - Thiếu nhi - Hạng FC Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
C, R, J 1 3 09:06:00 13/8
168 Vô Địch Hạng Phong Trào - Thiếu niên - Hạng FC Latin (Chung kết)
C, R, J 1 3 09:06:00 13/8
169 Vô Địch Hạng Phong Trào - Thiếu nhi - Hạng FC Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C, R, J 1 2 09:06:00 13/8
170 Beginner Thanh niên - Hạng E5 Standard (Chung kết)
VW 1 3 09:15:00 13/8
171 Thanh niên - Hạng F5 Standard (Chung kết)
VW 1 2 09:15:00 13/8
172 Thầy trò Trung niên - Hạng C Standard (Chung kết)
W, T, Q 1 2 09:18:00 13/8
173 Ngôi Sao Đồng Nai - Thiếu nhi - Hạng F1 Standard - Nhóm 1 (Chung kết)
W 1 3 09:27:00 13/8
174 Ngôi Sao Đồng Nai - Thiếu nhi - Hạng F1 Standard - Nhóm 2 (Chung kết)
W 1 3 09:27:00 13/8
175 CLB KIM VÂN DANCE - Thiếu nhi 1 - Hạng D1 Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
C, R 1 3 09:30:00 13/8
176 CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Nhi đồng 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 4 (Chung kết)
C, R 1 3 09:30:00 13/8
177 Vô Địch Hạng Phong Trào - Thiếu nhi - Hạng D1 Latin (Chung kết)
C, R 1 2 09:30:00 13/8
178 Vô Địch Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 1 - Hạng FO2 Latin - Nhóm 4 (Chung kết)
R 1 3 09:30:00 13/8
179 Vô Địch Hạng Phong Trào - Thiếu nhi 2 - Hạng FO2 Latin - Nhóm 9 (Chung kết)
R 1 3 09:30:00 13/8
180 Vô Địch Hạng Phong Trào - Vô địch Đơn Thiếu Nhi - Hạng FC Latin (Chung kết)
C, R, J 1 3 09:33:00 13/8
181 CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu niên 1 - Hạng FC Latin - Nhóm 4 (Chung kết)
C, R, J 1 3 09:33:00 13/8
182 Vô Địch Hạng Phong Trào - Thiếu nhi - Hạng FC Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C, R, J 1 2 09:33:00 13/8
183 Vô Địch Hạng Phong Trào - Nhi đồng - Hạng FC Latin (Chung kết)
C, R, J 1 3 09:33:00 13/8
184 Vô Địch Hạng Phong Trào - Thiếu nhi - Hạng C Latin - Nhóm 4 (Chung kết)
C, R, J 1 3 09:33:00 13/8
185 Ngôi Sao Đồng Nai - Thiếu nhi - Hạng FC Latin (Chung kết)
S, R, J 1 3 09:42:00 13/8
186 Vô Địch Hạng Phong Trào - Thiếu niên - Hạng D1 Latin (Chung kết)
C, R 1 2 09:51:00 13/8
187 CLB KIM VÂN DANCE - Thiếu nhi 1 - Hạng E2 Latin - Nhóm 5 (Chung kết)
R 1 3 09:51:00 13/8
188 Ngôi Sao Đồng Nai - Thiếu nhi - Hạng FD5 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
S, J 1 3 09:54:00 13/8
189 Vô Địch Hạng Phong Trào - Thiếu nhi - Hạng D1 Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
C, R 1 3 10:00:00 13/8
190 CLB KIM VÂN DANCE - Thiếu nhi 1 - Hạng E2 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
R 1 3 10:00:00 13/8
191 Ngôi Sao Đồng Nai - Thiếu nhi - Hạng FD5 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
S, J 1 3 10:03:00 13/8
192 Thanh niên - Hạng D2 Latin (Chung kết)
C, J 1 2 10:09:00 13/8
193 Cộng tổng tuổi 100 - Hạng E1 Latin (Chung kết)
C 1 3 10:09:00 13/8
194 Cộng tổng tuổi 85 - Hạng E1 Latin (Chung kết)
C 1 3 10:09:00 13/8
195 Thanh niên - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 3 10:09:00 13/8
196 Cộng tổng tuổi 85 - Hạng D3 Latin (Chung kết)
S, R 1 3 10:12:00 13/8
197 Cộng tổng tuổi 100 - Hạng E2 Latin (Chung kết)
R 1 5 10:12:00 13/8
198 Cộng tổng tuổi 85 - Hạng E2 Latin (Chung kết)
R 1 4 10:12:00 13/8
199 Thanh niên - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 3 10:12:00 13/8
200 Cộng tổng tuổi 100 - Hạng D1 Latin (Chung kết)
C, R 1 3 10:15:00 13/8
201 Cộng tổng tuổi 85 - Hạng D1 Latin (Chung kết)
C, R 1 6 10:15:00 13/8
202 Thanh niên - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 4 10:15:00 13/8
203 Thanh niên - Hạng E1 Latin (Chung kết)
C 1 5 10:15:00 13/8
204 Cộng tổng tuổi 85 - Hạng A Latin (Chung kết)
S, C, R, P, J 1 2 10:18:00 13/8
205 Thanh niên - Hạng FA Latin (Chung kết)
S, C, R, P, J 1 3 10:18:00 13/8
206 Cộng tổng tuổi 85 - Hạng D5 Latin (Chung kết)
S, J 1 2 10:18:00 13/8
207 208 Thiếu nhi 1 - Hạng F1 Latin (Bán kết)
C 1 16 10:24:00 13/8
208 207 Thiếu nhi 1 - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 0 10:27:00 13/8
209 Thiếu niên 2 - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 5 10:27:00 13/8
210 211 Thiếu nhi 1 - Hạng F2 Latin (Bán kết)
R 1 16 10:30:00 13/8
211 210 Thiếu nhi 1 - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 8 10:33:00 13/8
212 Thiếu niên 2 - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 4 10:33:00 13/8
213 214 Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin (Bán kết)
C, R 1 14 10:36:00 13/8
214 213 Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 7 10:42:00 13/8
215 Thiếu niên 2 - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 4 10:42:00 13/8
216 217 Thiếu nhi 2 - Hạng F1 Latin (Bán kết)
C 1 15 10:48:00 13/8
217 216 Thiếu nhi 2 - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 7 10:51:00 13/8
218 Trước Thanh niên - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 8 10:51:00 13/8
219 220 Thiếu nhi 2 - Hạng F2 Latin (Bán kết)
R 1 17 10:54:00 13/8
220 219 Thiếu nhi 2 - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 8 10:57:00 13/8
221 Trước Thanh niên - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 7 10:57:00 13/8
222 223 Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin (Bán kết)
C, R 1 14 11:00:00 13/8
223 222 Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 7 11:06:00 13/8
224 Trước Thanh niên - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 7 11:06:00 13/8
225 226 Thiếu niên 1 - Hạng F1 Latin (Bán kết)
C 1 12 11:12:00 13/8
226 225 Thiếu niên 1 - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 6 11:15:00 13/8
227 Trước Thanh niên - Hạng E1 Latin (Chung kết)
C 1 2 11:15:00 13/8
228 229 Thiếu niên 1 - Hạng F2 Latin (Bán kết)
R 1 13 11:18:00 13/8
229 228 Thiếu niên 1 - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 6 11:21:00 13/8
230 231 Thiếu niên 1 - Hạng FD1 Latin (Bán kết)
C, R 1 11 11:24:00 13/8
231 230 Thiếu niên 1 - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 6 11:30:00 13/8
232 233 Thiếu nhi 1 - Hạng FC Latin (Bán kết)
C, R, J 1 10 11:36:00 13/8
233 232 Thiếu nhi 1 - Hạng FC Latin (Chung kết)
C, R, J 1 6 11:45:00 13/8
234 Thiếu niên 2 - Hạng FC Latin (Chung kết)
C, R, J 1 7 11:45:00 13/8
235 236 Thiếu nhi 2 - Hạng FC Latin (Bán kết)
C, R, J 1 9 11:54:00 13/8
236 235 Thiếu nhi 2 - Hạng FC Latin (Chung kết)
C, R, J 1 6 12:03:00 13/8
237 Trước Thanh niên - Hạng FC Latin (Chung kết)
C, R, J 1 5 12:03:00 13/8
238 Linedance Trung Niên Đóng - CN (Chung kết)
Linedance 1 2 12:12:00 13/8
239 Showdance Thiếu Nhi - CN (Chung kết)
Showdance 1 2 12:15:00 13/8
Nghỉ giải lao
Breaks
Linedance - Showdance
12:18:00
240 241 Thiếu nhi 2 - Hạng FB Latin (Bán kết)
S, C, R, J 1 11 12:33:00 13/8
241 240 Thiếu nhi 2 - Hạng FB Latin (Chung kết)
S, C, R, J 1 6 12:45:00 13/8
242 Trước Thanh niên - Hạng FB Latin (Chung kết)
S, C, R, J 1 5 12:45:00 13/8
243 Đồng Diễn Thiếu Nhi - Nhóm 2 (Chung kết)
Formation 1 2 12:57:00 13/8
244 Đồng Diễn Thiếu Nhi - Nhóm 5 (Chung kết)
Formation 1 3 13:00:00 13/8
Nghỉ giải lao
Breaks
Đồng diễn
13:03:00
Nghỉ giải lao
Breaks
KHAI MẠC GIẢI - 13:30
-
245 Thanh niên - Hạng A Latin (Chung kết)
S, C, R, P, J 1 3 14:13:00 13/8
246 Thanh niên - Hạng A Standard (Chung kết)
W, T, VW, F, Q 1 7 14:28:00 13/8
247 Đồng Diễn Thiếu Nhi - Nhóm 4 (Chung kết)
Formation 1 3 14:43:00 13/8
248 Đồng Diễn Thiếu Nhi - Nhóm 1 (Chung kết)
Formation 1 4 14:46:00 13/8
249 Đồng Diễn Thiếu Nhi - Nhóm 3 (Chung kết)
Formation 1 4 14:49:00 13/8
250 Đồng Diễn Thanh Trung Niên - CN (Chung kết)
Formation 1 2 14:52:00 13/8
Nghỉ giải lao
Breaks
Đồng Diễn
14:55:00
251 252 Thiếu nhi 2 - Hạng FA Latin (Bán kết)
S, C, R, P, J 1 9 15:45:00 13/8
252 251 Thiếu nhi 2 - Hạng FA Latin (Chung kết)
S, C, R, P, J 1 6 16:00:00 13/8
253 Trước Thanh niên - Hạng FA Latin (Chung kết)
S, C, R, P, J 1 3 16:00:00 13/8
254 Trước Thanh niên - Hạng A Latin (Chung kết)
S, C, R, P, J 1 3 16:00:00 13/8
255 256 Thiếu niên 1 - Hạng FC Latin (Bán kết)
C, R, J 1 13 16:15:00 13/8
256 255 Thiếu niên 1 - Hạng FC Latin (Chung kết)
C, R, J 1 6 16:24:00 13/8
257 Thanh niên - Hạng FC Latin (Chung kết)
C, R, J 1 5 16:24:00 13/8
258 Nhi đồng 1 - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 4 16:33:00 13/8
259 Thiếu nhi 2 - Hạng E2 Latin (Chung kết)
R 1 3 16:33:00 13/8
260 Nhi đồng 1 - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 3 16:36:00 13/8
261 Thiếu nhi 2 - Hạng D1 Latin (Chung kết)
C, R 1 3 16:36:00 13/8
262 Nhi đồng 1 - Hạng FD5 Latin (Chung kết)
S, J 1 4 16:42:00 13/8
263 Thiếu nhi 2 - Hạng FD5 Latin (Chung kết)
S, J 1 6 16:42:00 13/8
264 Nhi đồng 1 - Hạng FC Latin (Chung kết)
C, R, J 1 4 16:48:00 13/8
265 Thiếu nhi 2 - Hạng FD6 Latin (Chung kết)
R, J 1 5 16:48:00 13/8
266 Cộng tổng tuổi 85 - Hạng C Latin (Chung kết)
C, R, J 1 3 16:54:00 13/8
267 Trước Thanh niên - Hạng F3 Latin (Chung kết)
J 1 4 16:54:00 13/8
268 Vô địch Đơn Thiếu Niên - Hạng FO3 Latin (Chung kết)
J 1 5 16:54:00 13/8
269 Nhi đồng 1 - Hạng FB Latin (Chung kết)
S, C, R, J 1 3 16:57:00 13/8
270 Thiếu nhi 1 - Hạng FB Latin (Chung kết)
S, C, R, J 1 6 16:57:00 13/8
271 Vô địch Đơn Thiếu Niên - Hạng FO4 Latin (Chung kết)
S 1 5 16:57:00 13/8
272 Nhi đồng 2 - Hạng E1 Latin (Chung kết)
C 1 2 17:00:00 13/8
273 Nhi đồng 2 - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 5 17:00:00 13/8
274 Thiếu nhi 2 - Hạng E1 Latin (Chung kết)
C 1 3 17:00:00 13/8
275 Nhi đồng 2 - Hạng D1 Latin (Chung kết)
C, R 1 2 17:03:00 13/8
276 Nhi đồng 2 - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 5 17:03:00 13/8
277 Vô địch Đơn Thiếu Niên - Hạng FO1 Latin (Chung kết)
C 1 6 17:03:00 13/8
278 Nhi đồng 2 - Hạng FD5 Latin (Chung kết)
S, J 1 3 17:06:00 13/8
279 Thiếu nhi 1 - Hạng FD5 Latin (Chung kết)
S, J 1 6 17:06:00 13/8
280 Thiếu nhi 2 - Hạng F3 Latin (Chung kết)
J 1 4 17:06:00 13/8
281 Nhi đồng 2 - Hạng FC Latin (Chung kết)
C, R, J 1 4 17:09:00 13/8
282 Thiếu nhi 1 - Hạng F3 Latin (Chung kết)
J 1 6 17:09:00 13/8
283 Thiếu nhi 1 - Hạng FD6 Latin (Chung kết)
R, J 1 4 17:12:00 13/8
284 Nhi đồng 2 - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 3 17:12:00 13/8
285 Nhi đồng 2 - Hạng F3 Latin (Chung kết)
J 1 3 17:12:00 13/8
286 Cộng tổng tuổi 85 - Hạng B Latin (Chung kết)
S, C, R, J 1 3 17:15:00 13/8
287 Trước Thanh niên - Hạng B Latin (Chung kết)
S, C, R, J 1 3 17:15:00 13/8
288 Thanh niên - Hạng D4 Latin (Chung kết)
S, C 1 3 17:15:00 13/8
289 Trước Thanh niên - Hạng FD4 Latin (Chung kết)
S, C 1 3 17:15:00 13/8
290 Nhi đồng 2 - Hạng FA Latin (Chung kết)
S, C, R, P, J 1 5 17:21:00 13/8
291 Thiếu nhi 1 - Hạng FA Latin (Chung kết)
S, C, R, P, J 1 6 17:21:00 13/8
292 Thiếu nhi 1 - Hạng FD4 Latin (Chung kết)
S, C 1 6 17:21:00 13/8
293 Thiếu nhi 2 - Hạng FD4 Latin (Chung kết)
S, C 1 5 17:21:00 13/8
294 Trước Thanh niên - Hạng A Standard (Chung kết)
W, T, VW, F, Q 1 4 17:27:00 13/8
295 Trước Thanh niên - Hạng FA Standard (Chung kết)
W, T, VW, F, Q 1 3 17:27:00 13/8
296 Thanh niên - Hạng B Standard (Chung kết)
W, T, F, Q 1 3 17:42:00 13/8
297 Thiếu nhi 1 - Hạng F1 Standard (Chung kết)
W 1 4 17:42:00 13/8
298 Vô địch Đơn Thiếu Niên - Hạng FO1 Standard (Chung kết)
W 1 3 17:42:00 13/8
299 Nhi đồng 2 - Hạng F1 Standard (Chung kết)
W 1 2 17:42:00 13/8
300 Thiếu nhi 1 - Hạng FD3 Latin (Chung kết)
S, R 1 7 17:45:00 13/8
301 Vô địch Đơn Nhi Đồng - Hạng FO2 Latin (Chung kết)
R 1 4 17:45:00 13/8
302 Vô địch Đơn Thiếu Niên - Hạng FO2 Latin (Chung kết)
R 1 5 17:45:00 13/8
303 Thiếu nhi 1 - Hạng F4 Latin (Chung kết)
S 1 8 17:48:00 13/8
304 Thiếu nhi 2 - Hạng F4 Latin (Chung kết)
S 1 4 17:48:00 13/8
305 Vô địch Đơn Nhi Đồng - Hạng FO4 Latin (Chung kết)
S 1 3 17:48:00 13/8
306 Thiếu nhi 2 - Hạng F5 Latin (Chung kết)
P 1 4 17:51:00 13/8
307 Vô địch Đơn Nhi Đồng - Hạng FO5 Latin (Chung kết)
P 1 3 17:51:00 13/8
308 Vô địch Đơn Thiếu Nhi - Hạng FO5 Latin (Chung kết)
P 1 4 17:51:00 13/8
309 Vô địch Đơn Thiếu Niên - Hạng FO5 Latin (Chung kết)
P 1 4 17:51:00 13/8
310 Thiếu niên 1 - Hạng F5 Latin (Chung kết)
P 1 3 17:51:00 13/8
311 Trước Thanh niên - Hạng FB Standard (Chung kết)
W, T, F, Q 1 2 17:54:00 13/8
312 Trước Thanh niên - Hạng FD1 Standard (Chung kết)
W, T 1 3 17:54:00 13/8
313 Cộng tổng tuổi 85 - Hạng D1 Standard (Chung kết)
W, T 1 2 17:54:00 13/8
314 Thiếu niên 2 - Hạng FA Standard (Chung kết)
W, T, VW, F, Q 1 3 18:00:00 13/8
315 Thiếu niên 2 - Hạng A Standard (Chung kết)
W, T, VW, F, Q 1 2 18:00:00 13/8
316 Thiếu niên 2 - Hạng F1 Standard (Chung kết)
W 1 2 18:00:00 13/8
317 Thiếu nhi 2 - Hạng F1 Standard (Chung kết)
W 1 4 18:00:00 13/8
318 Vô địch Đơn Thiếu Nhi - Hạng FO1 Standard (Chung kết)
W 1 3 18:00:00 13/8
319 Trung niên 1 - Hạng A Standard (Chung kết)
W, T, VW, F, Q 1 3 18:03:00 13/8
320 Cộng tổng tuổi 85 - Hạng E1 Standard (Chung kết)
W 1 3 18:03:00 13/8
321 Thanh niên - Hạng E1 Standard (Chung kết)
W 1 3 18:03:00 13/8
322 Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Standard (Chung kết)
W, T 1 3 18:06:00 13/8
323 Vô địch Đơn Nhi Đồng - Hạng FO2 Standard (Chung kết)
T 1 2 18:06:00 13/8
324 Thiếu niên 2 - Hạng FB Standard (Chung kết)
W, T, F, Q 1 3 18:09:00 13/8
325 Thiếu nhi 2 - Hạng F2 Standard (Chung kết)
T 1 3 18:09:00 13/8
326 Vô địch Đơn Thiếu Niên - Hạng FO2 Standard (Chung kết)
T 1 3 18:09:00 13/8
327 Thiếu nhi 2 - Hạng FD2 Latin (Chung kết)
C, J 1 4 18:12:00 13/8
328 Vô địch Đơn Nhi Đồng - Hạng FO1 Latin (Chung kết)
C 1 4 18:12:00 13/8
329 Vô địch Đơn Thiếu Nhi - Hạng FO1 Latin (Chung kết)
C 1 5 18:12:00 13/8
330 Vô địch Đơn Nhi Đồng - Hạng FO3 Latin (Chung kết)
J 1 3 18:12:00 13/8
331 Vô địch Đơn Thiếu Nhi - Hạng FO3 Latin (Chung kết)
J 1 3 18:12:00 13/8
332 Thiếu nhi 2 - Hạng FD3 Latin (Chung kết)
S, R 1 3 18:15:00 13/8
333 Vô địch Đơn Thiếu Nhi - Hạng FO4 Latin (Chung kết)
S 1 5 18:15:00 13/8
334 Vô địch Đơn Thiếu Nhi - Hạng FO2 Latin (Chung kết)
R 1 3 18:15:00 13/8
335 Thiếu niên 2 - Hạng FC Standard (Chung kết)
W, T, Q 1 3 18:18:00 13/8
336 Trước Thanh niên - Hạng FC Standard (Chung kết)
W, T, Q 1 3 18:18:00 13/8
337 Trung niên 1 - Hạng D1 Standard (Chung kết)
W, T 1 3 18:18:00 13/8
338 Vô địch Đơn Thiếu Nhi - Hạng FO2 Standard (Chung kết)
T 1 3 18:18:00 13/8
339 Vô địch - Hạng EO3 Standard (Chung kết)
Q 1 5 18:21:00 13/8
340 Vô địch Đơn Thiếu Niên - Hạng FO3 Standard (Chung kết)
Q 1 3 18:21:00 13/8
341 Vô địch - Hạng EO4 Standard (Chung kết)
F 1 5 18:24:00 13/8
342 Vô địch Đơn Thiếu Niên - Hạng FO4 Standard (Chung kết)
F 1 3 18:24:00 13/8
343 Vô địch - Hạng EO1 Standard (Chung kết)
W 1 6 18:27:00 13/8
344 Trung niên 2 - Hạng E1 Standard (Chung kết)
W 1 2 18:27:00 13/8
345 Trung niên 3 - Hạng E1 Standard (Chung kết)
W 1 2 18:27:00 13/8
346 Cộng tổng tuổi 85 - Hạng E2 Standard (Chung kết)
T 1 2 18:30:00 13/8
347 Trung niên 3 - Hạng E2 Standard (Chung kết)
T 1 2 18:30:00 13/8
348 Vô địch - Hạng EO2 Standard (Chung kết)
T 1 4 18:30:00 13/8
349 Thiếu niên 1 - Hạng FB Latin (Chung kết)
S, C, R, J 1 8 18:33:00 13/8
350 Thiếu niên 1 - Hạng FD4 Latin (Chung kết)
S, C 1 3 18:33:00 13/8
351 Thiếu niên 2 - Hạng F4 Latin (Chung kết)
S 1 3 18:33:00 13/8
352 Trước Thanh niên - Hạng F4 Latin (Chung kết)
S 1 4 18:33:00 13/8
353 Thiếu niên 1 - Hạng FD5 Latin (Chung kết)
S, J 1 3 18:36:00 13/8
354 Thiếu niên 1 - Hạng F3 Latin (Chung kết)
J 1 4 18:36:00 13/8
355 Thiếu niên 1 - Hạng FD3 Latin (Chung kết)
S, R 1 3 18:39:00 13/8
356 Trước Thanh niên - Hạng FD3 Latin (Chung kết)
S, R 1 3 18:39:00 13/8
357 Thiếu niên 1 - Hạng FD6 Latin (Chung kết)
R, J 1 4 18:45:00 13/8
358 Trước Thanh niên - Hạng E3 Latin (Chung kết)
J 1 3 18:45:00 13/8
359 Thiếu niên 1 - Hạng FD2 Latin (Chung kết)
C, J 1 6 18:48:00 13/8
360 Trước Thanh niên - Hạng D2 Latin (Chung kết)
C, J 1 3 18:48:00 13/8
361 396 Thiếu niên 1 - Hạng FA Latin (Chung kết)
S, C, R, P, J 1 6 18:54:00 13/8
362 Thiếu niên 2 - Hạng FD4 Latin (Chung kết)
S, C 1 3 18:54:00 13/8
363 Thiếu niên 1 - Hạng F4 Latin (Chung kết)
S 1 3 18:54:00 13/8
364 Thiếu niên 2 - Hạng F3 Latin (Chung kết)
J 1 3 18:54:00 13/8
365 Trung niên 2 - Hạng E5 Standard (Chung kết)
VW 1 2 18:57:00 13/8
366 Vô địch - Hạng EO5 Standard (Chung kết)
VW 1 4 18:57:00 13/8
367 Trung niên 1 - Hạng C Latin (Chung kết)
C, R, J 1 3 19:00:00 13/8
368 Trung niên 1 - Hạng E1 Latin (Chung kết)
C 1 4 19:00:00 13/8
369 Vô địch - Hạng EO1 Latin (Chung kết)
C 1 4 19:00:00 13/8
370 Thiếu niên 2 - Hạng FD6 Latin (Chung kết)
R, J 1 3 19:03:00 13/8
371 Trung niên 1 - Hạng E2 Latin (Chung kết)
R 1 4 19:03:00 13/8
372 Vô địch - Hạng EO2 Latin (Chung kết)
R 1 3 19:03:00 13/8
373 Trung niên 1 - Hạng A Latin (Chung kết)
S, C, R, P, J 1 3 19:06:00 13/8
374 Trung niên 1 - Hạng D4 Latin (Chung kết)
S, C 1 2 19:06:00 13/8
375 Trung niên 1 - Hạng E4 Latin (Chung kết)
S 1 2 19:06:00 13/8
376 Trung niên 2 - Hạng E4 Latin (Chung kết)
S 1 2 19:06:00 13/8
377 Vô địch - Hạng EO4 Latin (Chung kết)
S 1 3 19:06:00 13/8
378 Trung niên 1 - Hạng D1 Latin (Chung kết)
C, R 1 5 19:09:00 13/8
379 Trung niên 2 - Hạng D1 Latin (Chung kết)
C, R 1 5 19:09:00 13/8
380 Trung niên 3 - Hạng D1 Latin (Chung kết)
C, R 1 2 19:09:00 13/8
381 Trung niên 1 - Hạng D3 Latin (Chung kết)
S, R 1 3 19:15:00 13/8
382 Trung niên 2 - Hạng D3 Latin (Chung kết)
S, R 1 3 19:15:00 13/8
383 Trung niên 3 - Hạng E2 Latin (Chung kết)
R 1 4 19:15:00 13/8
384 Thiếu niên 2 - Hạng FB Latin (Chung kết)
S, C, R, J 1 6 19:18:00 13/8
385 Vô địch - Hạng EO3 Latin (Chung kết)
J 1 0 19:18:00 13/8
386 Thiếu niên 2 - Hạng FD2 Latin (Chung kết)
C, J 1 5 19:21:00 13/8
387 Trung niên 2 - Hạng E1 Latin (Chung kết)
C 1 4 19:21:00 13/8
388 Trung niên 3 - Hạng E1 Latin (Chung kết)
C 1 2 19:21:00 13/8
389 Trung niên 1 - Hạng B Latin (Chung kết)
S, C, R, J 1 3 19:24:00 13/8
390 Trung niên 1 - Hạng FC Latin (Chung kết)
C, R, J 1 2 19:24:00 13/8
391 Trung niên 2 - Hạng E2 Latin (Chung kết)
R 1 5 19:33:00 13/8
392 Thiếu niên 2 - Hạng FA Latin (Chung kết)
S, C, R, P, J 1 6 19:36:00 13/8
393 Thiếu niên 2 - Hạng F5 Latin (Chung kết)
P 1 3 19:36:00 13/8
394 Vô địch - Hạng EO5 Latin (Chung kết)
P 1 0 19:36:00 13/8
395 CLB NGỌC TRÍ TTVH Q12 HCM - Thiếu nhi 2 - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 3 19:39:00 13/8
396 361 Thiếu niên 1 - Hạng FA Latin (Bán kết)
S, C, R, P, J 1 9 19:42:00 13/8